XSLinked 08Werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter dient veilig te gebeuren. Dit is bij wet in bijna alle Europese landen zo geregeld. Er zijn veel mogelijkheden om het risico op vallen te beperken. De meeste mogelijkheden zijn vaak tijdrovend en/of worden uit gemakzucht niet toegepast. Ook zijn de aanwezige onderconstructies en/of waterdichte lagen vaak niet berekend op een dergelijke belasting.

BetaSafe biedt een totaalconcept “Dakveiligheid” aan!
Wij hebben naast gebruiksvriendelijke valbeveiligingssystemen ook oplossingen voor markeringen van onder andere de veilige zones, ladderborgpunten, gevelladders e.d.